Valná hromada

17.11.2018

V sobotu 17.11.2018 proběhla v rámci afterparty Ellipse Movember Run schůze klubu Skupiny přátel lehkého šlapání. Klub se opět jako již tradičně nesešel v plné sestavě. Účast byla 50%, čili usnášeníschopná. Na pořadu byla volba předsedy, místopředsedů, pokladníka týmu a definování klíčových bodů příští sezony. Největší diskuzi vzbudil bod - Jak snížit nemocnost týmu a zvýšit tím účast na týmových akcích?

Předsedou byl jednohlasně zvolen pan předseda Martin Janíček. Záda mu budou krýt v místopředsednických funkcích Milan Trlica a Michal Srba.

Pokladníkem týmu byl dle předpokladů zvolen Ondřej Janásek.

Zbytek bodů byl řádně projednán a bude vyhodnocen na příští členské schůzi. Schůze jako taková proběhla v naprostém klidu k žádným zvláštním situacím v průběhu večera nedošlo. Zápis je u předsedy k nahlédnutí.